Trzy światy

Br. Olchowy Mikołaj – Pierwszy świat

Br. Nowak Stefan – Drugi świat

Br. Foryś Henryk – Trzeci świat