Trzy okresy wtórej obecności Jezusa

Br. Łagowski Jan – Paruzja

Br. Ryl Józef – Epifania

Br. Kucharz Feliks – Bazylea