Talenty

Br. Joniec Bronisław – Pięć talentów

Br. Urban Adam – Dwa talenty

Br. Zenderowski Bogusław – Jeden talent