Symboliczne łowienie ryb

Br. Szwed Jan – Symboliczne łowienie ryb Wieku Ewangelii

Br. Markowski Leopold – Symboliczne łowienie ryb wg proroctwa Jeremiasza 16:14-16

Br. Kiełbowicz Kazimierz – Symboliczne łowienie ryb wg proroctwa Ezechiela 47:9-11