Śmierć, żywot i nieśmiertelność

Br. Wojnar Jan – Śmierć

Br. Pietrzak Zbigniew – Żywot

Br. Ryl Józef – Nieśmiertelność