Roczne Godło 2007 rok

Br. Nagórny Beniamin – Patrząc na Jezusa – Żyd. 12:2

Br. Kubala Zbigniew – Uważajcie – Żyd. 12:3

Br. Jackowiak Jarosław – Ufajcie i oczekujcie – Izajasz 40:31