Roczne Godło 2007 rok – Kowno

Br. Sellin Ryszard – Patrząc na Jezusa – Żyd. 12:2

Br. Kucharz Janusz – Uważajcie – Żyd. 12:3

Br. Wojtko Jakub – Ufajcie i oczekujcie – Izajasz 40:31