Psalm 81:2

Br. Łotysz Michał – Symbolika trąb – Psalm 81:2

Br. Joniec Bronisław – Pieśń Mojżesza – Psalm 81:2

Br. Kucharski Piotr – Pieśń Baranka – Psalm 81:2