Psalm 34:8

Br. Sułyja Władysław – Zatacza obóz Anioł Pański

Br. Schmidt Edmund – Około tych, którzy się boją

Br. Pikor Antoni – I wyrywa ich