Oko, Usta i Ręka Pana

Br. Zwiernik Lech – Oko Pana

Br. Ryl Zbigniew – Ręka Pana

Br. Wojtko Jakub – Usta Pana