Nasze obowiązki wobec Prawdy – Kowno

Br. Pawłyszyn Adam – Badanie Prawdy

Br. Kucharz Janusz – Głoszenie Prawdy

Br. Opałkowski Wojciech – Praktykowanie Prawdy