Młodociani Godni

Br. Kucharz Janusz – Dowody biblijne na istnienie klasy Młodocianych Godnych

Br. Kula Grzegorz – Praca Młodocianych Godnych

Br. Ziemianin Zbigniew – Ich nagrody w Tysiącleciu i po Tysiącleciu