Micheasz 6:8 – Lwów

Br. Chilczuk Oleksandr – Sąd

Br. Matiaszczuk Wołodymir – Miłosierdzie

Br. Matiaszczuk Anatolij – Pokora