Królestwo Boże – Mat. 6:10

Br. Joniec Bronisław – Cele  Królestwa

Br. Czornij Piotr – Poddani Królestwa

Br. Kucharski Piotr – Rezultaty Królestwa