Kroki Jezusa na wąskiej ścieżce

Br. Wojtko Jakub – Zaparcie się siebie oraz świata

Br. Zwiernik Lech –  Studiowanie Słowa Bożego

Br. Opałkowski Wojciech – Głoszenie Słowa Bożego

Br. Sellin Ryszard – Praktykowanie Słowa Bożego

Br. Kubala Zbigniew – Czuwanie

Br. Nagórny Beniamin – Modlitwa