Kościół kompletnie zorganizowany

Br. Bondyra Jan – Wstęp. Misja Kościoła Wieku Ewangelii

Br. Kosiński Zdzisław – Biblijna organizacja Kościoła

Br. Piętka Paweł – Ujawnienie się organizacji. Kościół niewidzialny nie do wszystkich celów