Kol. 2:6-7

Br. Kłosowski Sylwester – Jak przyjęliście Chrystusa, tak przeobrażajcie się w Nim

Br. Sellin Mirosław – Zakorzenieni i wybudowani na Nim

Br. Żywicki Jerzy – Utwierdzeni w wierze, jako was nauczono

Br. Janke Frank – Obfitując w niej z dziękowaniem