Joel 2:28-29

Br. Marczewski Adam – Sługi i Służebnice

Br. Ozimek Włodzimierz – Starcy i Młodzieńcy

Br. Sellin Ryszard – Synowie i Córki