Izajasz 61:1

Br. Janke Frank – Abym opowiadał Ewangelię cichym

Br. Najderek Rafael – Abym związał rany tych, którzy są skruszonego serca

Br. Sellin Mirosław – Abym zwiastował pojmanym wyzwolenie

Br. Kłosowski Sylwester – A więźniom otworzenie ciemnicy