Izajasz 40:4,5

Br. Grochowicz Jan – Lud Przymierza

Br. Lewicki Zygmunt – Chwała Panu

Br. Kocot Marek – Objawienie