Dzień Sądu – 2004

Br. Kosiński Zdzisław – Różne znaczenia słowa sąd

Br. Joniec Bronisław – Sąd jako pouczenie i próbowanie

Br. Bednarz Łukasz – Sąd jako karanie i wyrokowanie