Działalność Logosa

Br. Kocot Marek – Działalność Logosa w dziele stworzenia

Br. Czornij Piotr – Działalność Logosa w dziełach opatrznościowych

Br. Kosiński Zdzisław – Działalność Logosa jako główny przewód objawienia Boskich dróg i celów