Droga Jezusa – Wólka Niedzwiedzka 1983 rok

Br. Ryl Edward – Od narodzenia do Jordanu

Br. Blecharczyk Eliasz – Od Jordanu do Kalwarii

Br. Szul Jarosław – Od zmartwychwstania do wniebowstąpienia