Droga do Boga – Kowno

Br. Sellin Ryszard – Pokuta

Br. Piętka Paweł – Usprawiedliwienie

Br. Opałkowski Wojciech – Poświęcenie