Czy Wysokie Powołanie jest ostatecznie skończone?

Br. Wojtas Zbigniew – Wprowadzenie

Br. Jackowiak Jarosław – Izajasz 66:7 i Objawienie 7:1-3

Br. Łącki Piotr – Jan 9:4

Br. Piętka Paweł – Amos 9:13

Br. Zwiernik Lech – Psalm 149:5-9 i Ezechiel 9

Br. Kubala Zbigniew – 1 Koryntian 10:6-11

Br. Wojtko Jakub – Ezechiel 44:1-2

Br. Sellin Ryszard – Objawienie 6:9-11

Br. Ryl Zbigniew – Jer. 8:20