Cztery Ewangelie

Br. Sellin Mirosław – Ewangelia Mateusza

Br. Żywicki Jerzy – Ewangelia Marka

Br. Jarek Daniel – Ewangelia Łukasza

Br. Ryppa Artur – Ewangelia Jana