Błogosławieństwa Jezusa

Br. Sellin Mirosław – Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo niebieskie

Br. Kuberek Leszek – Błogosławieni, którzy się smęcą, albowiem pocieszeni będą

Br. Żywicki Jerzy – Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię

Br. Ryppa Artur – Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą

Br. Janke Frank – Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

Br. Sellin Mirosław – Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą

Br. Kuberek Leszek – Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie