Antytypy Ofiar

Br. Urban Marek – Cielec

Br. Joniec Bronisław – Kozioł Pański

Br. Kocot Marek – Kozioł Azazela