1 Moj. 22:17-18

Br. Jackowiak Jarosław – Rozmnoże nasienie twoje jako gwiazdy i piasek

Br. Zwiernik Lech – Posiądzie nasienie twoje bramy nieprzyjaciół

Br. Wojtas Zbigniew – Błogosławione będa w nasieniu twoim wszystkie narody