1 Moj. 1:26

Br. Sztyba Oleksandr – 1 Moj. 1:26 – Uczyńmy człowieka

Br.Matiaszczuk Anatolij – 1 Moj. 1:26 – Na wyobrażenie nasze

Br, Markowec Wiktor – 1 Moj. 1:26 – Na podobieństwo nasze