Kiczyce 2018 rok

Br. Kaliszczyk Andrzej

Br. Szpunar Wiktor

Br. Nowicki Gabriel

Br. Ryl Paweł

Br. Kwaśniewski Bogdan

Br. Kubala Zbigniew