Br. Zenderowski Bogusław

Restytucja umysłowa i moralna

Radość – Neh. 8:9-12

Do wzrostu w łasce potrzebna jest znajomość

Kongregacjonalizm

Jakub 1:12

Zniechęcenie

Żyd. 10:25

Czy jesteście zbudowaniem dla swoich współbraci?

Błogosławieni czystego serca

Relacje ludu Bożego z LHMM (Świeckim Ruchem Misyjnym Epifania)

Otoczeni przez niebiańskie zastępy

Zarządzenia dotyczące służby Starszych w Zborze

Bóg wasz poddaje was próbie

Uświęcenie sposobu naszego myślenie – Fil. 4:8

Abyście nie weszli w pokuszenie

Nasza zupełność jest z Boga w Chrystusie – 2 Tym. 1:7

Równoległości przesiewań z lat 1908-1911 oraz 1948-1951 – 2 Sam. 23:8-22, 1 Kron. 11:11-24

Nasze samozaparcie – Mat. 16:24

Dwie perspektywy