Spis pytań Wrocław 2003 rok

1. Drogi Bracie, jak można pogodzić wiersze: gdzie dwóch lub trzech się zgromadza… itd., oraz nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń… itd. Czy doradą Twoją byłoby zachęcać do uczęszczania na zebrania osoby, które studiują w domu i prowadzą badania bereańskie tylko w dwie osoby (np. mąż i żona) uważając się za zbór?
2.
1 Kor. 14:35. Jak ten werset rozumieć? Czy Siostry nie powinny zadawać pytań dodatkowych na badaniu bereańskim? Z góry dziękuję za odpowiedź.
3.
Proszę o wyjaśnienie słów zapisanych w 1 Kor. 14:34,35?
4.
Mam wątpliwości co do słuszności zachowań i postawy, jakie praktykuje pewien pielgrzym. Chciałabym zadać publicznie (na konwencji) pytanie: czy tego typu postawy i działania, jakie praktykuje ten pielgrzym, są właściwe? Ale obawiam się, że nie podając nawet imienia i nazwiska tego, wielu Braci domyśli się o kogo chodzi. I moje pytanie postawi go w niekorzystnym świetle. Czy mimo to właściwym będzie zadać takie pytanie publicznie, czy raczej zastosować regułę Ew. Mat. 18:15 i osobiście się z tym Bratem pielgrzymem rozmawiać? Ten Brat nie jest z tego samego zboru, co ja. Czy zatem regułą Mateusza 18:15 ma tu zastosowanie? Proszę udzielić mi odpowiedzi i w skróceniu, co należy zrobić w takiej sytuacji?
5.
Odpowiedź na nieprzeczytane pytanie.
6.
Drogi Bracie Woźnicki, proszę o odpowiedź. Czy zwierzęta kierują się w jakimś stopniu też rozumem, czy tylko instynktem?
7.
Czy obecne wybuchy na słońcu mogą doprowadzić do wygaśnięcia planety słońca i w przyszłości do zastąpienia innym słońcem w galaktyce?
8.
Proszę o krótką odpowiedź. Drogi Bracie, czy w Piśmie Świętym znajduje się jakieś wersety bezpośrednio wskazujące na to, że kara śmierci jest zakazana?
9. Czy Jezus nosił długie włosy?
10.
jak długo będzie trwało zmartwychwstanie, skoro już nie całe 130 lat i jeszcze musi nastąpić próba do przetrwania?
11.
Jak należy rozumieć drugą część 24 wersetu Mat. 25, „żeś człowiek srogi, który żniesz, jeśli nie rozsiewał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał”? Jaki jest antytyp tego zacytowanego fragmentu?
12.
Czy osoby, które poświęciły się przed 1954 rokiem, lecz podczas swego poświęcenia upadły, a potem pokutowały, to czy one przechodzą do niższej klasy, tj. do Obozowników Epifanii, czy też do klasy Restytucyjnej?
13.
Dlaczego śpiewy w piątek zakończyły się o godzinie 20:30? Młodzież od trzydziestu lat zawsze się spotykała i mogła pośpiewać, co ich łączyło. Teraz są same zakazy, gdzie i kiedy mogą to czynić? Zatroskana matka.
14.
Bardzo rzadko słyszy się wykłady na temat proroctwa Nahuma. Czy pomimo tego możemy się spodziewać, że opisane rzeczy w TP w tym temacie mogą się wypełnić odnośnie rządców i narodów chrześcijańskich? Dziękuję.
15.
Czy Adam był zawsze stworzony mężczyzną, czy Bóg stwarzając Adama i Ewę dokonał tego eksperymentu?
16.
Pragnę zadać pytanie dotyczące zebrania błogosławienia dzieci. Proszę podać podstawę wynikającą z Pisma Świętego dla takiego rodzaju zebrań i dlaczego jest to czynione na konwencji generalnej, co podnosi rangę tego wydarzenia?
17.
Drogi Bracie, chcielibyśmy się dowiedzieć, czy rozsądnie byłoby to poszukać partnera życiowego lub partnerki życiowej wśród innych wyznań chrześcijańskich, jeżeli nie jest to możliwe w Epifanii? Jeśli tak, to najlepiej w których? Jakie wyznania są najbliższe naszemu? Jeśli nie, to dlaczego? Bardzo prosimy Brata o odpowiedź na nasze pytanie, za co z góry bardzo dziękujemy.
Pytania Wrocław 2003 rok