Spis pytań Wrocław 2002 rok

1. Jaka jest różnica pomiędzy Pańskimi zarządzeniami a radami Pastora Russella? Co można stracić nie przyjmując rad Russella?
2. a) Czy Mało Okres jest częścią Tysiąclecia, tysiącletniego dnia sądu? b)W literaturze Prawdy spotykamy wyrażenie: tysiącletnie Pośredniczące panowanie Chrystusa. Jak wiadomo, Tysiąclecie skończy się w 2874 roku, czyli za około 870 lat, a Chrystus, jako Pośrednik Nowego Przymierza nie panuje obecnie. Jak zatem wytłumaczyć określenie „Tysiącletnie” w odniesieniu do panowania Chrystusa? c) Czy Nowe Przymierze rozpocznie się w Tysiącleciu, w Małym Okresie czy będzie częścią Tysiąclecia?
3. Proszę odpowiedzieć na pytanie, czy przypowieść o owcach i kozłach odnosi się tylko do Tysiąclecia oraz czy osąd odnosić się będzie tylko do wymogów miłości obowiązkowej czy też bezinteresownej? Dziękuje za odpowiedź.
4. Obj. 13:1,11. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie różnicy między bestią występującą z Morza, a bestia występującą z ziemi.
5. Czy Ruch posiada prawo do udzielenia ślubów małżeńskich konkordatowych, ponieważ słyszałem, że takie śluby są już udzielane. Dziękuję.
5a. Od jakiego czasu Bóg może uznać niewiastę i mężczyznę za małżeństwo? a) po daniu sobie słowa i mogą współżyć? b) Czy po zawarciu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego?
6. Drogi Bracie Woźnicki. Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie. Czy namiotem Zgromadzenia, do którego wszedł Mojżesz i Aaron była Świątnica Najświętsza, Świątnica czy Dziedziniec według 3 Moj. 9:23? Jeżeli Świątnica Najświętsza (tak podaje Br. Russell w Cieniach Przybytku str. 83) to czy Mojżesz i Aaron wchodzili tam razem i jakie ewentualne czynności tam wykonywali?
7. Gdzie Najwyższy Kapłan zmieniał szaty lniane na szaty chwały czci i ozdoby – w Świątnicy czy na Dziedzińcu? Jakie było miejsce przechowywania tych szat?
8. Miejsce Błogosławienia Izraela był Dziedziniec, czy miejsce poza nim? 3 Moj. 9:23.
9. Czy Apostołowie posiadający dar mówienia językami rozumieli wypowiadane zdania? Za odpowiedzi serdecznie dziękuję.
Pytania Wrocław 2002 rok