Spis pytań Wrocław 1999 rok

1. Czym były ofiary składane pod Zakonem w Izraelu? Czy miały skutek gładzenia grzechów przeciw Zakonowi?
2. Jakie Przymierze będzie działać w Małym Okresie po Tysiącleciu? Czy jeszcze Nowe Przymierze w Tysiącleciu czy inne?
3. Od jakiego roku Wielkie Grono znajduje się na Dziedzińcu?
4. Drogi Bracie! W 1 Moj. 50:3 jest napisane, że 40 dnia trwało balsamowanie ciała Jakuba, a Egipczanie 70 dni opłakiwali go. Dlaczego ciało balsamowano? Czy jest wyjaśnienie tegoż albo czy jest tego pozafigura? Komentarz Judy 9 mówi o zabalsamowanym ciele Mojżesza. Będę wdzięczny za wyjaśnienie.
5. Choć moje pytanie nie zawiera się w jednym pytaniu, to myślę, że Brat chętnie odpowie na moje pytanie. Od dłuższego czasu nurtuje mnie myśl na temat Tysiąclecia. Z wykładów wielu Braci dowiedziałem się, że Tysiąclecie u Boga, to jeden dzień. Trwa już ono około 120 lat, czyli w przeliczeniu na dzień Boga, to około 3 godziny. W wykładach wielu Braci słyszałem, że mamy trzecią godzinę rano nowego Tysiąclecia. Moje pytanie brzmi: Czy dobę Tysiąclecia powinniśmy liczyć według naszego liczenia, czyli od północy, czy według doby żydowskiej, czyli od godziny 18-tej? Gdy będziemy liczyć według doby żydowskiej, to będziemy mieć godzinę 21-szą, kończy się wieczór, a rozpoczyna się noc, która wskazywałaby na wywyższenie systemu papieskiego, przed jego upadkiem, a dla ludu Bożego ucisk. Bardzo proszę o rozjaśnienie moich myśli, za co serdecznie dziękuje i bardzo przepraszam.
6. Jeśli lud Boży Wieku Ewangelii, jeśli rozwijał 12 głównych łask, typiczne kamienie na szatach kapłana wchodzącego do Świątnicy Najświętszej. Gdzie w literaturze można je znaleźć łącznie lub jakie to są łaski?
7. Czy coraz bardziej popularne, tak zwane bezstresowe wychowywanie dzieci, bez karcenia, jest zgodne z duchem Biblii?
8. Czy Zbór ma prawo zabronić na stałe przychodzenia do Zboru osobie wyłączonej za niemoralne prowadzenie się? Obecnie ta osoba pokutuje.
9. Czy Zbór unieważniając zakaz przychodzenia do Zboru osobie wyłączonej musi zwoływać specjalne zebranie z udziałem wyłączonego, przewodniczącego zboru, który prowadził zebranie dotyczące wyłączenia Brata? Czy bez udziału tych osób Zbór może unieważnić zakaz przychodzenia?
10. Bracie Woźnicki. Słyszałem, że zostało wydane przez Brata Johnsona ileś tam tomów epifanicznych. Jeśli tak, to jaka była przyczyna, że one nie zostały od ponad pół wieku wydane w języku polskim? Jedni mówią, że jest 16, drudzy 18, a jeszcze inni 21. Jeśli one są, to moim pragnieniem byłoby, a myślę, że nas wszystkich coś się dowiedzieć, jakich są formatów, ile stronicowe są te wykłady i badać te tomy, jak się bada tomy Russella, ja myślę, że jakby każdy z nas przeznaczył na ten cel choćby troszkę z tego, cośmy poświęcili Panu, moglibyśmy oglądać i czytać te dzieła, które ponoć przemawiają jeszcze w obcym języku, a wyznajemy, żeśmy dla Pana poświęcili wszystko, dlatego proszę o zorganizowanie zbiórki i wydanie tych tomów w jak najszybszym czasie.
11. Drogi Bracie Woźnicki. Czy byłoby właściwym uniemożliwić, albo chociażby utrudnić niektórym osobom korzystanie z konwencji? Dlaczego, tego nie czytam, bo to jest 4-stronicowy elaborat, ale on tu pisze bardzo rozsądnie ten autor, na końcu i pisze tek: jest to zebranie pytań i wiem, że to co piszę, jest raczej referatem, a nie pytaniem, dlatego proszę jeśli tak Brat uzna, odczytać moje konkretne pytanie, bez uzasadnienia, i skomentować po swojemu, wiedząc już o co się rozchodzi.
12. Do symbolu chrztu jest kilka modlitw, czy one różnią się merytorycznie? Jak powinno to być?
13. Jestem sympatyczką Świeckiego Ruchu Epifania. Ruchem ten zainteresował mnie były Brat, ponieważ został wykluczony z mojego powodu. Wiem, że to była słuszna decyzja, gdyż wtedy byłam jeszcze mężatką. Przed poznaniem byłego Brata byłam na tzw. dnie. On pomógł mi poznać Prawdę i uwierzyć w Boga. Mieliśmy różne złe doświadczenia, gdyż oboje jesteśmy słabi. Miłość do Boga i Chrystusa jest dla nas najważniejsza, łączy nas także ludzkie uczucie miłości. Oboje jesteśmy po rozwodach. Obydwoje byliśmy stronami pozwanymi, czyli przez partnerów. Niektórzy z braterstwa patrzą sceptycznie na nasze spotkania. Ja w niedalekiej przyszłości chciałabym się poświęcić, bo wiara w Boga i Chrystusa jest dla mnie najważniejsza. Proszę Brata o odpowiedź, czy są jakieś przeszkody, abyśmy mogli się spotykać? Większość czasy poświęcamy na badanie Słowa Bożego, ja jeszcze dużo zagadnień religijnych nie rozumiem. Były Brat stara się wytłumaczyć trudniejsze zagadnienia. a oboje pragniemy odpokutować za swoje grzechy, a były Brat pragnie z powrotem być przyjęty do społeczności braterskiej. Rzym. 11:23. Sympatyczka Epifanii.
Pytania Wrocław 1999 rok