Spis pytań Wrocław 1998 rok

1. Drogi Bracie w Chrystusie, wczoraj prowadziliśmy rozmowę na temat Wesela Barankowego i Wieczerzy Wesela Barankowego i mieliśmy różnice zdań, jedno dowodzili, że Wesele rozpoczęło się w 1878 roku i trwało do 1950 roku, inni, że rozpoczęło się w 1950, gdy Oblubienica była kompletna i trwało do Wieczerzy Wesela to jest do 1979 roku. Będę wdzięczny za wyjaśnienie w tej sprawie.
Drugie pytanie jest też w tym samym temacie.
Drogi Bracie, proszę wytłumaczyć, kiedy rozpoczęło się Wesele Barankowe, czy w 1878 roku, pierwszym zmartwychwstaniem, czy w 1950 skompletowaniem Oblubienicy za zasłoną? Jeżeli w 1878, to co się działo w latach 1950-1979, kiedy to zaczęła się uczta Weselna. Jeśli natomiast Wesele rozpoczęło się w 1950, to co w tym względzie działo się w niebie w latach 1878-1950? Jeżeli głos ze Stolicy Obj. 19:5 oznacza poselstwo Brata Johnsona, wtedy, gdy był już poza zasłoną, poprzez jego pisma, to czy słowa z Obj. 19:7, że przyszło Wesele Barankowe nie dowodzi, że właśnie to Wesele rozpoczęło się w 1950 wraz ze skompletowaniem całej klasy Oblubienicy poza zasłoną. Dziękuję za odpowiedź.
2. Pod jakim Przymierzem rozwijają się Młodociani Godni obecnie poświęcający? Czy istnieje Przymierze Anny?
3. Dlaczego Nowy Testament jest napisany w języku greckim, jeśli jego pisarze Marek, Jan Apostoł, Piotr byli Żydami? Czy w rozmowach z Apostołami Jezus używał języka greckiego czy jakiegoś innego?
4. Proszę o odpowiedź, czy imiona w ówczesnym czasie mają też znaczenie tak, jak w Zakonie i do czasów naszego Pana? Dziękuję Bratu.
5. Jak pogodzić przeprowadzenie zebrań interesowych przez przewodniczącego Zboru z doktryną Browna o demokracji w zgromadzeniu? Rozumiałem, że zarząd jest tylko do reprezentowania Zboru na zewnątrz do władz.
6. Jak ma się zachować Sługa wyznaczony marszrutą, gdy spotka w odwiedzanym zborze „samozwańczego Sługę” a zgromadzenie przegłosuje żeby ten niewyznaczony do usługi też miał wykład?
7. Jakie należy zachować zasady Pańskie przy przejściu do innego Zboru?
a) Proszę mi odpowiedzieć na pytanie;
b) proszę nie szukać powodów i przyczyn tej decyzji;
c) w Poznaniu na pytanie usłyszałem o przyczynach (proszę nie mówić o przyczynach), proszę odpowiedzieć na pytanie.
Proszę pokornie i z miłością braterską. Dziękuję.
8. Biblia mówi, aby wyjść z Babilonu Wielkiego, aby stać się uczestnikiem plag jego. Co należy rozumieć przez plagi? Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
9. Drogi Bracie. Dla mnie nie jest zupełnie klarowne kwestia Armagedonu. W Rzeszowie Brat powiedział, że czekamy na rozpoczęcia i zakończenie Armagedonu. W tomie 4-tym Brat Russell wspomniał, że Armagedon, to wielki ucisk, a ten się rozpoczął w 1914 roku. Ja myślę, że my wciąż żyjemy w Armagedonie. Byłbym wdzięczny za ściślejsze wyjaśnienie. Serdecznie dziękuję za wyjaśnienie.
10. W jaki sposób Bóg reaguje na nasze postępowanie, kiedy zrobimy nieświadomie coś głupiego, nierozsądnego? Gdy zdamy sobie z tego sprawę, śmieszy nas to.
11. Czy Bóg może być wesoły?
12. Czy właściwym jest odmawianie modlitwy Pańskiej we jakichkolwiek okolicznościach. między innymi na cmentarzu, podczas pogrzebu?
13. Czy właściwym jest prowadzenie badania tomu od kropki do kropki, czy rozumienie zawartych w podręczniku myśli?
14. Drogi Bracie. Przed naszym Zborem utworzyła się sposobność wykupu sali do obozu. Co byś Bracie nam doradził w tej kwestii?
15. Drogi Bracie Woźnicki. Paragraf 26 statutu mówi, Zbór na zewnątrz reprezentuje jego zarząd, szczególnie przewodniczący, lub na życzenie Zboru Zarząd Główny Ruchu. Brat odpowiadając na jedno z pytań na konwencji w Lublinie, że funkcja przewodniczącego służy do wpływania na wewnętrzną organizację zborową a to przez prowadzenie tylko przez przewodniczącego zebrań interesowych, załatwianie spraw spornych zboru, oraz przeprowadzenie wyborów sług również. Proszę wobec tego podania czy Pismo Święte uczy o potrzebie wyboru przewodniczącego zboru do jego funkcjonowania jak to zostało określone przez Posłanników. Dziękuję za odpowiedź. (na końcu odpowiedzi następne pytanie:) Proszę o wyjaśnienie, jakie ma uprawnienia, obowiązki przewodniczący Zboru w świetle Pisma Świętego, – to było już wyjaśniane.
16. Czy w szkole proroczej można mówić tematy o okresach chronologicznych?
17. Drogi Bracie. Czy antytyp królowej z 1 Król. 10:1 jest związany z Mat. 12:42?
Pytania Wrocław 1998 rok