Spis pytań Wandlitz 2008 rok

1. Gdy Brat w Prawdzie ożeni się z Siostrą w Prawdzie, wkrótce Siostra zakończyła swój bieg, np. w wypadku, Brat weźmie sobie za żonę inną Siostrę w Prawdzie, jaką będzie miał ten Brat żonę w Tysiącleciu?
2. Drogi Bracie Woźnicki. Co można myśleć o takim powiedzeniu, że ktoś z naszego Ruchu zrobił sektę? Czy to jest właściwe?
3. Drogi Bracie Woźnicki. Jeśli ja nie zgadzam się z myślą Brata na pewnym punkcie Prawdy i on jest zdenerwowany, czy jest właściwym powiedzieć: Bóg cię skaże? Dziękuję za odpowiedź.
4. Czy w przypadku, gdy w Zborze jest tylko jeden Starszy i kilku Diakonów, przywilej modlitwy należy tylko do Starszego? Jeśli tak, to w praktyce oznaczałoby, że jeśli on, Starszy będzie się modlił kilkakrotnie podczas nabożeństwa np. niedzielnego bez udostępnienia przywileju Braciom Diakonom, Braciom starszym wiekiem, a będącymi wcześniej Braćmi Starszymi, niemogącymi pełnić tej funkcji ze względów zdrowotnych lub podeszłego wieku i pozostałym Braciom, Jakub 5:16, wiadomo, że uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Czy Br. Russell i Br. Johnson i Br. Jolly i następni Bracia coś piszą na ten temat modlitwy Dz. Ap. 6:4?
5. Czy jest różnica między wyrażeniami: Okup a Zasługa? Jeśli tak, to jaka? Dziękuję.
Pytania Wandlitz 2008 rok