Spis pytań Susiec 2012 rok

1. Drogi Bracie, jak powinny się Siostry zachowywać w Zborze, czy mogą chodzić jak światowe czy z odpowiedzialnością.
2. Drogi Bracie Piotrze, były dwa wnioski co do sposobu w głosowaniu do zarządu: 1. Ponieważ było po jednym kandydacie na te trzy stanowiska, by głosować zbiorowo; 2-gi wniosek, by głosować osobno na te stanowiska, chodzi o funkcje zborowe, nie o Starszych, Diakonów, lecz o funkcje. Poddano pod głosowanie pierwszy wniosek i przytłaczającą większością głosów przeszedł. A więc pierwszy zbiorowy. Pytanie: jak więc powinni oddać swe głosy w takim głosowaniu tych kilkoro, którzy uważają, że jeden z kandydatów nie nadaje się na proponowane stanowisko? chcielibyśmy pod koniec roku w podobnej sytuacji w myśl biblijnej zasady, nie wstrzymywać się od głosowania, a jednocześnie nie nadwyrężać sumienia i głosować za lub przeciw. Liczymy, że Brat pomoże w tej na razie dla nas niewiadomej sprawie, za co z góry dziękujemy.
3. Czy szkoła prorocza może być ujęta w programie regularnego zebrania zborowego, jeśli przemawia tylko jeden Brat i jest to za zgodą Zboru?
4. Kto lub co jest 60-tym słupem Epifanii (E 4, str. 146, 147)? Dziękuję za odpowiedź.
5. Drogi Bracie Woźnicki, proszę o odpowiedź. Coraz częściej słyszy się, że było trzynastu, co mieli prawo związywania i rozwiązywania, to jest dwanaście Apostołów i trzynasty Br. Russell oraz, że ci Słudzy mieli prawo od Boga do interpretacji Biblii. Proszę podać, gdzie są te myśli podane?
6. Jak. 5:14, 15. Jeśli ktoś osłabł duchowo, oddalił się od Boga na skutek grzechów i zaniedbań, czy modlitwa Starszych zborowych jest konieczna, by wrócić do łaski Bożej?
Pytania Susiec 2012 rok