Spis pytań Poznań 2000 rok

1. Drogi Bracie Woźnicki. TP ’32, str. 28. Czy mógłbyś przybliżyć mi, o co chodzi w tym drugim przypisaniu zasługi, na czym to polegało? Zaznaczyłem ten fragment, o który konkretnie mi chodzi. Dziękuję bardzo i życzę Błogosławieństwa Bożego.
„Ci słudzy, którzy utracili swoje korony, mieli udział w pierwszym oczyszczeniu (przedstawione przez pierwsze siedem dni wchodzące w okres czternastodniowej nieczystości w. 5-go), lecz z powodu ich częściowej niewierności, muszą oni jako klasa przechodzić przez jeszcze jedno oczyszczenie, w którym to czasie zasługa Jezusowa będzie szczególnie używana (4 Moj. 8: 12, 21). To drugie przebłaganie na ich korzyść zawiera się w drugich siedmiu dniach wchodzących w okres czternastodniowy, tak jak jest pokazane w wierszu 5-tym. To drugie przypisanie zasługi Chrystusowej odbyło się w czasie pomiędzy październikiem 1923, a październikiem 1924 roku, przy przedstawieniu pierwszej części dobrych Lewitów drugi z pozafiguralnych bochenków chleba w obrazie uzupełnionym. Jest to szczególnie świadectwami wierszy 2-go i 5-go, gdy powiedzieliśmy powyżej, że słudzy zatrzymujący korony są wyłączeni z figury czternastodniowej nieczystości, a że słudzy, tracący korony są wyłączeni z figury siedmiodniowej nieczystości.”
2. Czy Jezus po przejściu procesu karnacji zachował charakter Logosa i mógł być okupem za Adama?
3. Czy Jezus, jako Logos, był przeznaczony, aby stać się okupem czy była tylko potrzeba okupu w celu odkupienia Adama?
4. Czy spirytyzm i okultyzm jest pewną formą sprzeciwiania się okupowi? Co podaje literatura w tej sprawie?
5. Czy nie byłoby wskazane, aby sprawozdania, jakie ukazują się w Ter. Prawdzie i zawierały takie informacje, jak koszty utrzymania polskiego Domu Biblijnego w Nowym Dworze i z czego są one pokrywane, zwłaszcza, że mieszkają tam dwie rodziny? Kto za płaci?
6. Drogi Bracie Woźnicki. W jaki sposób obecny lud Pański może radą Najwyższego pogardzać? Psalm 107:11. W TP ’60, str. 22 jest napisane, że metody bereańskie są częścią zarządzeń Pańskich na Paruzję i Epifanię. Jaka jest różnica między radą Pańską a zarządzeniem Pańskim? Proszę o pojaśnienie szersze tych myśli. Dziękuję za odpowiedź
7. Czy Bracia mogą wykonywać usługę pogrzebową dla ludzi światowych, gdy o to proszą zgodnie z naszym zwyczajem?
8. W którym dniu Izraelici wyszli z Egiptu – 14 Nisan czy 15 Nisan?
9. Czy ludzkość, która będzie z martwych wzbudzona powstanie z tymi samymi chorobami i kalectwem ciała?
10. Czy niepokutujący aniołowie sprzeciwiają się i przeszkadzają pokutującym aniołom w taki sam sposób, jak nominalne kościelnictwo ludowi Bożemu?
11. Bracie Woźnicki. Proszę odczytać wiersze w Piśmie Świętym o tym, co mówi 52 Sztandar Biblijny z tego roku, że w Pięćdziesiątnicę zostało spłodzonych 3000, ponieważ Jezus przy końcu swej misji miał zaledwie 500.
Pytania Poznań 2000 rok