Spis pytań Poznań 1993 rok

1. Proszę wytłumaczyć paragraf pod tytułem Picie Jego krwi z Ter. Prawdy z 1992 roku, styczeń luty, str. 14, 1 szpalta u dołu. Co znaczy pierwszy krok? Jeśli ktoś uczynił ten pierwszy, jest zaproszony do uczynienia drugiego kroku, bo tak „wypada”. Czy myśl ta podane jest zgodna z powszechnym poglądem nauk paruzyjno-epifanicznych?
2. W Ter. Prawdzie rok 48, str. 29, 2 szpalta u dołu, br. Johnson odpowiadając na pytanie stwierdził, że każdy zbór ma prawo zaprosić do usługi Brata, którego sobie życzy! Czy słowa te oznaczają: 1. dowolnego brata, którego chcą? 2. dowolnego Brata spośród sług, tzn. ewangelistów, pielgrzymów pomocniczych i pielgrzymów? Dziękuję.
3. Czy obchodząc pamiątkę śmierci naszego Pana mamy spożywać według Pisma Świętego przaśny chleb i niesfermentowany sok z winorośli? Czy my spożywając wino, które podlegało procesowi fermentacyjnemu nie popełniamy błędu? Czy nie powinien to być bez żadnych dodatków czysty sok z winogron?
Pytania Poznań 1993 rok