Spis pytań Łódź 2010 rok

1. 2 Moj. 33:19-23 Kto tutaj przemawia? Czy chodzi o Boga, czy o Logosa?
2. Jakie są prerogatywy przedstawiciela Sługi na czasie w danym kraju w jego relacjach z autonomicznymi zborami?
3.
Kto zwołuje generalne konwencje ludu Bożego i jakim celom mają one służyć?
4.
Jak te praktyki wyglądały w klasach Wielkiej Kompanii, Młodocianych Godnych, ale już nie ma na to czasu. Czy lokalne zbory mogą decydować o zwołaniu lub nie zwołaniu generalnej konwencji w miejscowości, w której oni działają? Już odpowiedź mieliście. Jaki jest przywilej zboru w organizowaniu generalnej konwencji, gdy jest ona zwołana w miejscowości, gdzie istnieje zbór lub w pobliżu?
5.
Jaka jest rola statutu dla ludu Bożego w obecnym czasie? Czy statut ten powinien być stosowany do regulacji wewnętrznych spraw ludu Bożego, czy też raczej szósty tom i inne zarządzenia?