Spis pytań Łódź 1999 rok

1. Teraźniejsza Prawda 464 „Prześladowanie krystalizatorem charakteru” 2 Tym. 3:12, cały artykuł oznacza tylko prześladowanie Kościoła. To należy już do przeszłości. Natomiast nic nie wspomina o pozostałych klasach ludu Bożego. Prawda na czasie przecież ja rozumiem, że ten artykuł był pisany dawno, ale kiedy, w jakiej TP nie ma.
2. W mannie z 1 maja, komentarz epifaniczny: Nasz Pan, wybitny potomek Adama. Jak wobec tego pogodzić z myślą podaną w TP 464, taki człowiek nigdy nie mógłby przyjść na świat, jak nasienie Adama, ponieważ wszyscy potomkowie odziedziczyli potępienie, więc któż taki był obiecany jako nasienie niewiasty? 1 Moj. 3:15.
3. Czy święty Piotr był pierwszym papieżem? Odpowiedź Pastora str. 391 jest powiedziane, że święty Piotr i Paweł był w Rzymie nie ulega wątpliwości. Natomiast Ter. prawda 216 na str. 55 „Niedawne odkrycie grobu Piotr w Jerozolimie”. Historia i Biblia nie mówią o pobycie Piotra w Rzymie. Co jest prawdą?
4. Czy cierpienia zdrowotne są cierpieniami dla sprawiedliwości?
5. Dlaczego Pan Bóg w czasach Noego zastosował 120 lat na opamiętanie, natomiast w Tysiącleciu według Izaj. 65:20 tylko 100 lat możliwości naprawy?
6. Dlaczego tak często stosuje się skracanie przerw, gdy zajdą nieprzewidziane okoliczności? Czy nie lepiej byłoby przedłużyć o pół godziny zebrania, 10 lub 15 minut? To za mało, by odświeżyć umysł i przewietrzyć salę, a słuchanie wykładów w takich warunkach jest bardzo trudne. Dziękuję.
7. W jakim wieku wypada przedstawić dzieci do błogosławieństwa na konwencji, skoro ma być w Krakowie? Mam synów w wieku 13,5 lat, drugie 12 lat i córkę w wieku 6 lat. Dziękujemy z żoną za odpowiedź.
8. Co to jest sympozjum i czemu ma ono służyć i czy można robić sympozjum w Zborze?
9. Jak należy ocenić książkę pod tytułem: „Kod Biblii”?
10. Bracie Woźnicki, proszę powiedzieć, czy Ruch ma sekretarza w końcu? Dziękuję za odpowiedź.
11. Dlaczego w tym roku nie zaplanowano konwencji letnich mając na względzie odległości pomiędzy miastami oraz ich położenie.
12. Wiadomo, że wielu Braci boryka się z problemami finansowymi, poza tym Bracia na wschodzie potrzebują naszej pomocy, również finansowej, w takich warunkach my corocznie organizujemy konwencje u nas, które pochłaniają koszt … oraz pokładamy wcale niemałe pieniądze na utrzymanie sali w Poznaniu, która dla tamtejszego Zboru jest za duża a na konwencję za mała. Czy Brata zdaniem nie powinno się oszczędniej, gospodarniej szafować ofiarowanymi przez Braci pieniędzmi, dla przykładu Bracia Wolni mają konwencje na wsiach, w przygotowaniu których by wzięli na młodzież jestem pewien, że u nas również wielu znalazłoby się młodych braci mogących poświęcić tydzień lub dwa na przygotowanie takiej konwencji.
13. Drogi Bracie Woźnicki. Dlaczego fakt mianowania Braci na Ewangelistów i Pielgrzymów odbywa się jakby nieoficjalnie, bez powiadomienia wszystkich np. na konwencji, czyli publicznie? Jeśłi taka forma nie jest właściwa, to proszę także podać wiadomości w komunikatach w Teraźniejszej prawdzie lub Sztandarach Biblijnych. Proszę o parę słów na ten temat. Dziękuję bardzo.
14. Bracie, jeśli ktoś przez kilkanaście lat był starszym w Zborze i w ostatnich wyborach nie uzyskał wystarczającej ilości głosów i nie przeszedł na starszego, a proponowanego urzędu diakona nie przyjął, uzasadniając, że musi przemyśleć swoje stanowisko, czy w takiej sytuacji w następnych wyborach może od razu kandydować na starszego? Bardzo dziękujemy za tą odpowiedź.
15. Czy właściwą rzeczą jest głosowanie nad przyjęciem nowego członka do Zboru, czy nie wystarczy tylko oświadczenie chęci do należenia do danego Zboru i fakt poświęcenia? Czy nie wystarcza, jak po poświęceniu został ktoś przyjęty do rodziny Bożej, że należał do innego Zboru. proszę o uzasadnienie decyzji.
16. Bracie, podczas studiowania wielkiej piramidy w Gizech, nasunęły mi się 3 pytania. Ile konkretnie ma cal piramidalny? Byłoby lepiej, gdyby od razu było przeliczone w centymetrach.
17. Na drugiej stronie jest napisane, że Alcione jest gwiazdą, a każda gwiazda jest Słońcem. Czy wobec tego Bóg i aniołowie zamieszkują na Słońcu?
18. Na stronie 40 jest także napisane, że … Alfa-Drakonis główna gwiazda konstelacji smoka, symbol grzechu i szatana. Mam pytanie: jeśli Alcione zamieszkuje Bóg, to czy można wnioskować, że na Alfa-Drakonis kiedyś zamieszkiwała Jutrzenka, późniejszy szatan? Uprzejmie dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
19. Czym były ofiary składane pod Zakonem w Izraelu czy mogły wskutek zgładzenia grzechów przeciwko zakonowi?
Pytania Łódź 1999 rok