Spis pytań Kraków 2010 rok

1. Jak należy postąpić przy nominacji na Braci Starszych, jeśli będzie podana kandydatura Brata, który nie zgadza się z niektórymi naukami i zarządzeniami Pańskimi oraz jakie stanowisko powinien zająć dany Brat w tej sprawie. Dziękuję za odpowiedź.
2.
Dlaczego Br. Woźnicki bez uzgodnienia z Br. Herzigiem zmienił miejsce konwencji Wrocław na Łódź? Strona internetowa podaje do dziś: Wrocław.
3. Drogi Br. Woźnicki, proszę o wyjaśnienie problemu. Nowy statut Ruchu nie zawiera punktu 19-go starego statutu, który brzmi: Zbór według własnego uznania może przyjąć lub odrzucić pielgrzyma. Czy w ten sposób została ograniczona wolność Zboru i złamana zasada, że tylko Chrystus jest jego Głową?
4.
Zadaję to pytanie, ponieważ niektórzy tłumaczą, że jest odbierana nam coraz więcej wolność. (ooo widzimy te wykłady na konwencji o wolności – nawet jest pytanie na temat wolności) jednostkom, Zborom już od pewnego czasu i są zarzuty, że Epifania jest sektą. Zastanawiające jest, dlaczego utyskiwacze nie idą tam, gdzie jest wolność, tylko męczą się w sekcie.
5.
Czy małżeństwo będące w Prawdzie epifanicznej i mające problemy małżeńskie powinno korzystać z pomocy odpowiedzi psychologa? Dziękuję za odpowiedź.
6.
Drogi Bracie, jakie są kompetencje przewodniczącego Zboru?
7.
Br. Jolly w Teraźniejszej prawdzie angielskiej w rocznym sprawozdaniu pamiątkowym w roku 1993, str. 63 podał: że wszystkich Braci w społeczności epifanicznej w Polsce licząc zbory od 10 i wzwyż było 1993 osoby. Najwięcej w Poznaniu: 204, w Łodzi 197 (co Ty na to Br. Grodziński? Gdzie te 197 osób?), W Lublinie: 108, itd. wymieniając te zbory liczbowo. Z niewiadomych nam przyczyn, praktyka ta została utajniona. Proszę zatem uprzejmie o publiczne na konwencji podanie, jak nas jest dużo, gdyż statystykę po Pamiątce podajemy. Od pewnego czasu obserwujemy znaczny spadek liczby Braci w zborach. Dziękuję za odpowiedź.
8.
W świecie i wyznaniach religijnych dominuje dążenie do wolności. Czy ona jest porcjowana czy bezgraniczna według Biblii?
9.
Jak wygląda kwestia zmartwychwstania w przypadkach osób, których ciała były w chwili śmierci niekompletne, uszkodzone, bądź zostały skremowane? Otrzymują one nowe ciała?
10.
Dlaczego uczestnicy konwencji nie zostali poinformowani o treści konferencji generalnych starszych (mam na myśli Gdańsk)?
11.
Czy właściwe jest badanie manny w zborze kosztem badań bereańskich do tego co niedzielę?
12.
Proszę o wyjaśnienie antytypu wersetu 22 z 2 Moj. 21.
13.
Proszę o wyjaśnienie w jakich granicach działa demokracja w zborze Pana? Rządy demokratyczne są rządami ludu, a my wiemy, że głową jest Pan, królem nad zborem jest nasz Pan Jezus. Jak te myśli zharmonizować? Dziękuje bardzo za wyjaśnienie.
14.
Pewna osoba mego zboru często obmawia mnie, jak mam postąpić?
15.
Zebrania świadectw i modlitw jest zamierzone dla Braci i Sióstr, aby mogli wypowiedzieć się o sobie. Czy jest możliwe uświadomić Bracia, prowadzących te zebrania, aby swoje komentarze do komentarzy codziennej manny ograniczyli do minimum (aby więcej czasu pozostało dla Braterstwa)? Jak najlepiej możne zrekompensować darmowe noclegi na konwencjach, jeżeli się nie posiada się środków finansowych, w myśl zasady: darmoście wzięli, darmo dawajcie?
16.
Jak powinien postąpić zbór, do którego przychodzi i prosi o członkostwo Brat Starszy innego zboru, od którego odszedł, z powodu konfliktów?
Pytania Kraków 2010 rok