Spis pytań Bydgoszcz 2002 rok

1. Proszę o wyjaśnienie Przyp. Sal. 17:15 i 24:24.
2. Drogi Bracie Woźnicki. Prosiłbym o poszerzenie tematu ślubów konkordatowych. Nie rozumiem dlaczego udzielenie ślubu traktowane jest jako sprawa cywilna i urzędowa, podczas gdy Biblia mówi o tym, że to Bóg złącza kobietę i mężczyznę. Mat. 19:6, gdzie jest powiedziane, co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Jak wygląda udzielanie ślubu Braciom i Siostrom w Stanach Zjednoczonych? Czy dokonuje tergo urzędnik? Czy za czasów Brata Russella udzielanie ślubów było powierzone w ręce cywilnego urzędnika? Dziękuję.
3. W jaki sposób i kiedy prawda może być czynnikiem zatwardzającym serce? Dziękuję za odpowiedź.
4. Drogi Bracie Woźnicki. Proszę o odpowiedź, czy w okresie przed wielkim potopem występowały pory roku, jeśli tak, to jaką była pora roku, gdy Noe wprowadził zwierzęta do arki?
5. 2 Kor. 11:24-32. Apostoł Paweł wymienia doświadczenia, jakie były jego udziałem i jak słyszeliśmy wykładzie Br. Szpunara, chwali się. Czy Bracia i Siostry także mogą się chwalić swymi doświadczeniami, np. podczas zebrania zeznań. Proszę o wyjaśnienie słów Apostoła z wersetu 26 o niebezpieczeństwach między fałszywymi Braćmi oraz wersetu 30 „z krewkości chlubić się będę”.
6. Czy potop obejmował całą kulę ziemską (1 Moj. 7:19-23), czy też basem morza Śródziemnego, gdzie rozwijała się ludzkość, jak twierdzą współcześni naukowy uznający potop? Dziękuję bardzo.
7. Czy jest właściwe noszenie krzyża w koronie na łańcuszku?
8. Prosiłbym o wyjaśnienie Ijoba 6:1 i to samo 2:1,2. Kto to są synowie Boży, czy to ma miejsce w niebie? Tak zwani świadkowie Jehowy cytują te teksty, jako dowody, że szatan do 1914 roku był w niebie i że synowie Boży w tych wierszach to aniołowie i że te sceny dzieją się w niebie, będę wdzięczny za wyjaśnienie.
9. Jeśli zbawienie ze stanu śmierci adamowej jest uniwersalne, to dlaczego wymagane będą modlitwy o zmartwychwstanie zasyłane do Boga przez bliskich?
10. Kto powinien zwrócić uwagę rodzicom i opiekunom małych dzieci, którzy w czasie nabożeństw wraz z dziećmi wielokrotnie chodzą po Sali i dzieci biegają rozpraszają uwagę słuchających.
11. Młodzieży, która na nabożeństwa przychodzi ubrana ekstrawagancko, rozmawia w czasie nabożeństw i bawi się telefonem komórkowym działając gorsząco na innych?
12. Jak traktować osoby, które w ciągu roku nie chodzą na zebranie, a w czasie konwencji nie są wcale na wykładach, a korzystają z konwencyjnych przywilejów: hotel, obiady itd.
13. Czy jest właściwe blokowanie chodnika na ulicy po wyjściu ze zboru gdzie jest miejsce na podwórku przed salą i ludzie mieszkający naprzeciw Sali przyglądają się i przechodnie między innymi z wózkiem i dzieckiem muszą przechodzić na jezdnię i
mogą spowodować wypadek szczególnie zimą? Uwagę Bracia traktują jako niewskazaną dla Zboru, szczególnie dla sług. Jak powinniśmy postąpić jako inteligentni chrześcijanie? Proszę o wyjaśnienie, bo sprawa jest napięta.
14. W naszym zborze Brat sekretarz udostępnił pieczątkę zborową jednemu z członków zboru dla bliżej nieokreślonych spraw. Proszę o wyjaśnienie, czy takie udostępnienie pieczątki zborowej bez kontroli jest właściwe? Dziękuję za odpowiedź.
15. Czy jest właściwą rzeczą, gdy usługujący Brat pielgrzym, ewangelista po zebraniu zborowym i ugoszczeniu przez dane Braterstwo udaje się z wizytą do innego Braterstwa, które było na zebraniu i w społeczności braterskiej po zebraniu? Czy są jakieś zarządzenia regulujące te sprawy. Dziękuję za odpowiedź.
16. Bardzo często mówimy, że 6-ty tom zawiera zarządzenia Pańskie. Czy w ten sposób nie dajemy argumentów przeciwnikom, że my również podobnie, jak np. kościół katolicki posiadamy tradycje, czyli pozabiblijny przekaz wioli Bożej.
17. Skąd wziął się zwyczaj odczytywania na każdym zebraniu świadectw Mojego Postanowienia Porannego i Mojego Specjalnego Ślubu?
18. Czy wykłady etyczne, lekko strofujące nie powodują tego, że mało ludzi ze świata przychodzi do Prawdy?
19. Jak powinien reagować Starszy zboru, przewodniczący na życzenia Zboru, żeby nie był odczytywany Mój Specjalny Ślub, Postanowienie i aby nie były prowadzone badania? Czy Zbór może podjąć taką decyzję i przegłosować? Jak wyjść z takiej sytuacji? Dziękuję.
20. Jeśli śpiewanie pieśni jest to chwalenie Boga, to czy winno to być na stojąco? Czy rozsądne takie myśli? Dziękuję za odpowiedź.
21. Wśród Sióstr szerzy się przekonanie, że powinny nakrywać głowy tylko podczas modlitwy. A w czasie zebrania może mieć odkrytą. Czy jest to właściwe?
22. Jak rozumieć dwójnasób z Obj. 18:6? Czy jest to też równy połowie czasu, jak to w przypadku dwójnasobu Żydów?
Pytania Bydgoszcz 2002 rok