Spis pytań Bydgoszcz 1998 rok

1. Drogi Bracie Woźnicki. Zwracam się do Brata o wytłumaczenie w kontekście biblijnym pojęcia: podświadomość. Czym jest, w jaki sposób mamy się do niej ustosunkować?
2. Według prawa Zakonu liczono wiek od lat 30-tu, dlaczego Lewici byli powołani od 25-go roku życia? 4 Moj. 8:24-26. W czym jest taka różnica?
3. Drogi Bracie. Wielu Braci, którzy byli kiedyś w świecie, potwierdza, że nasza literatura pomimo, że bardzo odpowiednia dla poświęconych, nie jest dostosowana do głoszenia na zewnątrz. Czy Ruch nie mógłby zredagować niektórych ulotek tak, aby cytaty pochodziły z bardziej współczesnego przekładu Biblii, akapity nie rozpoczynały się dramatycznie od spójnika: że. My używamy zdań wielokrotnie złożonych oraz pojęć, których nie rozumieją początkujący, również szata graficzna ulotek nie wzbudza zainteresowanie u obcych.
4. Czy wskazane jest, aby Bracia wykupywali ubezpieczenia na życie w towarzystwach ubezpieczeniowych?
5. Jakie muszę spełniać warunki, aby zostać pełnoprawnym członkiem Zboru?
6. W jakich sytuacjach wymagane jest głosowanie Zboru przy przyjmowaniu nowego członka?
7. Czy istnieje różnica między dekalogiem a Zakonem?
8. Czy słusznie nieraz nazywamy Królestwo Chrystusowe tzw. Tysiąclecie Królestwem Bożym i czy o to Królestwo Pan kazał nam się modlić? Bardzo dziękuję Bratu za odpowiedź.
9. Proszę wyjaśnić znaczenie 5 Moj. 23:1-4. Czy te wiersze dotyczą poświęconych w tych czasach? Teraźniejsza Prawda ’35, str. 5 i 6
10. Czy świecznik był wykuty czy odlany ze złota? Jakie to ma znaczenie?
11. Bracie Woźnicki. Proszę o wyjaśnienie: Mój specjalny ślub, pozycja 3-cia od słów: Pamiętając, iż jest tylko dwóch mistrzów. O jakich mistrzów chodzi, ponieważ wiemy, że jest tylko jeden nasz mistrz, Jezus Chrystus. Dziękuję.
12. Bracie Woźnicki. Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy jest właściwe, biblijne, aby nasza młodzież tak brzydko się zachowywała publicznie: przyciskając się, całując się wśród Braci, nie tylko, jeszcze gorzej, jak młodzież światowa. Jeszcze raz bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję.
13. Drogi Bracie, jak wygląda sprawa wtórej obecności Zbawiciela, czy On jest osobiście i jednoznacznie obecny sprawując swój urząd i działalność na ziemi, czy jedynie sprawuje swój urząd i działalność będąc osobowo w niebie, tak jak np. minister jakiegoś resortu obecny jest w Warszawie a sprawuje urząd w imię i działalność np. oddolnie? Nie wyobrażam sobie odpowiedzi bez komentarza, dlatego proszę o takowy, i o ile możliwe obszerny. Gorąco dziękuję. PS. Jeżeli właściwie rozumiem, to jest Chrystus jako głowa osobiście jest na ziemi, niekoniecznie stąpając duchowymi stopami po niej, bo czy w ogóle takie stopy posiada? A przypuszczam, że jego osoba porusza się w obrębie być może naszego układu słonecznego oczywiście bez zakazu wstępu do swego Ojca.
14. Czy jest to właściwa myśl, że jeśli Brat zakończy swój bieg na ziemi, należy przypuszczać, iż nie będzie żadnych Młodocianych Godnych na ziemi w myśl zasady, że kapitan ostatni opuszcza statek? Co z osobami poświęcającymi się z przed 54-go roku, że członkostwo w klasie traci się z jakiegoś świadomego przewinienia? Serdecznie dziękuję.
15. Jak szybko – 1 rok, 5 lat zdolni … (tu brakuje części nagrania) szybkie porody kobiet izraelskich na szybkie awanse zdolnych Braci.
16. Jak często powinno się uczestniczyć w szkołach proroczych oraz jakie tematy powinno się obierać przy głoszeniu np. 10-ciu wykładów próbnych?
17. Ilu starszych powinno być w Zborze? Czy Słudzy wypowiadają się na temat proporcji starszych do ogólnej liczby Braci?
18. Drogi Bracie. Bardzo prosimy o pojaśnienie nam pewnych wątpliwości związanych z wyborem klas. Czy Starożytni Godni byli wybierani do czasu spłodzenia z Ducha Jezusa czy też spłodzenia z Ducha Apostołów? Od którego roku występowało powołanie do klasy Młodocianych Godnych?
19. Czy po spłodzeniu z Ducha Apostołów żyli jeszcze Starożytni Godni?
20. Drogi Bracie Woźnicki. Proszę o wyjaśnienie, czy Siostry poświęcone mogą nosić korony, bo są takie pojęcia, że nie są godne. Dziękuję za odpowiedź.
21. Drogi Bracie Woźnicki. W wielu zborach uchwalono, aby zebranie wyborcze, interesowe prowadzili Bracia Starsi według kolejności. Czy to jest zgodne z zarządzeniami Pańskimi? Dziękuję za odpowiedź.
22. Podczas konwencji Brat przewodniczący zapowiada, że Brat X wygłosi wykład, a potem słyszymy odczyt. Jakie jest zdanie Brata na ten temat? Dziękuję.
23. Drogi Bracie Woźnicki. Gal. 5:19-21, ci co popełnili niektóre powyższe grzechy a nie pokutowali, czy oni Królestwo Boże odziedziczą? Bardzo dziękuję za odpowiedź.
24. Proszę o zharmonizowanie dwóch faktów, które wydają mi się trudne do pogodzenia. 1. Bóg jest niezmienny, można zawsze mu ufać, gdyż Jego prawo, moralność i miłość są zawsze takie same i wielkie. 2. W przeszłości Bóg rozkazywał swojemu ludowi mordować bez litości innych ludzi. To co było kiedyś czasem dobre dla ludu Bożego, dziś i zawsze jest złe?
25. Dz. Ap. 21:9 W jaki sposób prorokowali? Czy kobiety mogą być prorokiniami? Np. Adwentyści mają prorokinię Wait.
26. Kto może usługiwać w zebraniu błogosławienia dzieci? Kiedy Brat przewiduje takie zebranie?
27. Czy Ewangelista może służyć wykładem na konwencji za granicą – przykład, wykład Brata Iwaniczko w Poznaniu?
28. Jak według 1 Tym. 3:4,5 patrzeć na brata starszego zborowego Ewangelistę, którego dostający synowie zamiast słuchać wykładów kręcą się poza salą a ich zachowanie pozostawia wiele do życzenia?
29. Jeśli Apostoł w 1 Tym. 3:1-5 opisuje nam różne wady, które niszczą charakter człowieka, a Bracia usługujący podają nam w tych tematach wiele nauk i przestróg, to czy przestrzeganie Braci przed działaniem demonizmu w jego różnych metodach na życie, może być treścią ich wykładów, czy też przez nich całkowicie opuszczone? Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie.
30. Proszę Brata o wyjaśnienie, jak należy interpretować tekst Obj. 21:12. chodzi o ostatnie zdanie: i sądzeni są według uczynków ich, a Rzym 6:7 podaje: lecz kto jest umarły, usprawiedliwiony jest od grzechu. Czy nie należy rozumieć, że według tekstu do Rzym. 6:7 poświęcenia może cała ludzkość przy zmartwychwstaniu zostanie uwolniona od grzechów, których się dopuścili za życia?
31. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Czy Bracia powinni zgromadzać się w tzw. typowe święta katolickie, w Boże Ciało i Wniebowstąpienie Marii? Tak obchodzone święta jako okazje do społeczności czy też nie zgromadzać się w te dnie aby dać w ten sposób świadectwo, że owych świąt nie popieramy. Jak zapatrują się na tą sprawę Słudzy?
32. W Teraźniejszej Prawdzie 417 Br. Hedman napisał: „Odradzamy naszym czytelnikom poddawanie się takim wpływom jak, tak zwanemu, czytaniu myśli, psychicznej telepatii, jasnowidzeniu, używaniu rozhuśtanych wahadełek, rzekomemu rozpoznawaniu chorób na odległość, domniemanym egzorcyzmom, metafizycznemu leczeniu itd.” Jakie metody zaliczamy do metafizycznego leczenia? Czy do tego rodzaju leczenia możemy zaliczyć akupunkturę i akupresurę?
Pytania Bydgoszcz 1998 rok