Spis pytań Altleiningen 2006 rok

1. 3 Moj. 16:21. Kozioł był przez przygotowanego człowieka w puszczę wysłany. Można mówić: kim ten człowiek był czy kapłan, czy Lewita czy Izraelita?
2. Czy żołnierz służby zawodowej – jest to jego zawód – może poświęcić się Bogu na służbę? Proszę o konkretną odpowiedź.
3. Czy takie choroby, jak depresja, stany lękowe, silna nerwica mogą dotykać dzieci Bożych?
4. Drogi Bracie Woźnicki. Proszę o wytłumaczenie jak rozumieć odłączenie się od narodów tej ziemi? Czy mamy rozumieć, że nie mamy mieć kontaktu z rodziną, która nie należy do Prawdy? Dziękuję za wytłumaczenie.
5. Drogi Bracie Woźnicki. Proszę o wytłumaczenie, czy czytając książki z innych wyznań można powiedzieć, że po przeczytaniu „jestem więcej uduchowiony niż z Prawd Paruzji i Epifanii”? Za wytłumaczenie dziękuję.
6. Br. Russell i Br. Johnson nigdzie w literaturze nie podają myśli, żeby lud Boży modlił się np. o zdrowie lub rozwiązanie np. problemów finansowych lub podobne rzeczy. Czy Biblia, szczególnie Nowy Testament podaje przykład, aby modlono się o zdrowie? Dziękuję za odpowiedź.
7. Pytanie w sprawie kwalifikacji Starszych
8. Aby w pracy Żniwa być czynnym, czy jest konieczne aby byc członkiem wymienionych organizacji?
9. Obj. 7:4-8. Dlaczego w siódmym rozdziale Objawienia nie wymienione jest lub pominięte pokolenie Dan?
10. W wykładzie było powiedziane, że Eliasz był w depresji. Jaki jest na to dowód biblijny? Dziękuję za odpowiedź.
11. Jonasz 1:10. W jakim znaczeniu Jezus uciekał z przed oblicza Pana?
12. Jonasz rozdział 3 i 4. Proszę podać przykłady z historii ludu Bożego z okresu Paruzji, kiedy Br. Russell atakowany był przez wodzów utracjuszy koron, odnośnie tematu: Druga sposobność. Którzy to wodzowie i kiedy i w jaki sposób szydzili z niego i z tego co głosił o Restytucji?
Pytania Altleiningen 2006 rok