Br. Wayne Alex

Chrzest

Mąż z kałamarzem

Poświęcenie

Bądź przykładem wiernych w nauce

Człowiek wewnętrzny

Tymczasowe usprawiedliwienie w Obozie

Słup Ognia

Oczy, Uszy, Serce

Ofiara za grzech

Duch Prawdy

Miłość wszystkiemu wierzy

Obj. 22:17

Bóg posłał Anioła

Ostatni Adam – brak zak.

Prześladowanie – dok. wykładu

Życiorys Br. Wayne Alexa (zebrane z różnych wykładów)

Pierworodny z umarłych

Głos Boży

Miasta ucieczki

Antytypowy Itamar

Zakwitnij tam, gdzieś posadzony

Praca z piramidą w Ameryce