Br. Urban Marek

Jezus naszym lekarzem

Siedemdziesiąt ostatnich tygodni łaski dla Izraela

Kościół Smyrny cz. 1 i cz. 2

Dziesiąte przykazanie cz. 1 i cz. 2

Wznawianie przerwanej pracy

Mądry i głupi budowniczy

Kongregacjonalizm

Pokój

Strzeżenie serca cz. 1 i cz. 2

Żyd. 12: 1 cz. 1 i cz. 2

Dziesiąte przykazanie cz. 1 i cz. 2

Wiara

Duchowe odżywianie się

Narodziny Jakuba i  Ezawa

Jezus naszym lekarzem

Wiara Sług nieużytecznych

Wytrwały bieg chrześcijanina

Oddawanie Bogu czci w Prawdzie

Prawo Boże cz. 1 i cz. 2

Rozwój Kościoła okresu Efeskiego

Rozwój Kościoła okresu Smyrny

Duchowe wzrastanie i chrześcijański rozwój cz. 1 i cz. 2

Usprawiedliwienie

Cierpliwość

Wiara – Pierwszorzędna łaska – Chełmno 25.08.2016 rok

Wielkie złudzenia

Wiara

Kazanie na górze – Mat. 5:3-12 cz. 1 i cz. 2

1 Moj. 18-19 – typ i antytyp

O Jeruzalem

Kim jesteśmy?

Noszenie brzemion

Rozwój Kościoła okresu Pergamon cz. 1 i cz. 2

Strzeżenie serca – Poznań

Samokontrola – wyższa pierwszorzędna łaska

Okres rozwoju Kościoła – Pergamon

Okres rozwoju Kościoła – Tyjatyra

Wiara

Pamiątka

Pieśń triumfu

Zły człowiek bojący się Boga

Luter 500 lat później

Pokój cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Antytypiczny rok potopu

Wielkie złudzenia

Pożądliwość

Czczenie Boga w Prawdzie

Matematyka Świętego Piotra

Przestrzeganie Prawa Bożego – Pożądliwość – cz. 1 i cz. 2

Duchowe wzrastanie

Zawieranie Nowego Przymierza

Samokontrola cz. 1 i cz. 2

Gdzie skarb twój – Mat. 6:19-21

Połapcie nam liszki – Pieśni Sal. 2:15 cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Dziesiąte przykazanie – 2 Moj. 20:17 cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Kto zgrzeszył – on czy rodzice jego?

Wykształcenie Chrześcijanina

Wiara – 1 Piotr 1:5-7

Przydaj nam wiary – Łuk. 17:1-10

Jozyjasz – ostatni prawy król Judy – 2 Król. 23:25, 1 Król. 13:2

Mądrość, która jest z góry – Jak. 3:17

Samokontrola (2) – cz. 1 i cz. 2

Strzeż serce swoje – Przy. Sal. 4:23

Wznawianie przerwanej pracy – proroctwo Aggieusza

Zniszczenie Sodomy – typ i antytyp

Trzy rzeczy niezbędne do zwycięstwa cz. 1 i cz. 2

Ruch Millera

Pracowitość – cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Narodziny Jakuba i Ezawa – typ i antytyp

Jan 7:37-38

Duchowe wzrastanie – cz. 1. i cz. 2

Synowie i córki pocieszenia

Uczeń, którego miłował Jezus

Leczenie

Dziedzictwo pokolenia Manasesa

Dzień Pojednania

Postępujący obraz Przybytku

Mądrość

Pieśń Mojżesza i Miriam

Poświęcenia Kapłanów

Syn jest nam dany

Wiara

Wielki Lekarz

Żniwo Wieku Tysiąclecia

Chlubne świadectwo dla naszej wiary

Wykształcenie Chrześcijanina

Cierpliwość – cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Grzeszenie językiem

Potęga języka słowami Apostoła Jakuba – cz. 1 i cz. 2

Izajasz 53

Pamiątka śmierci Jezusa

Strzeżenie serca – cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Pobożność – cz. 1 i cz. 2

Sprawiedliwy gniew

Ostatni prawy król Judy

Umiarkowanie

153 wielkie  ryby

Wizja chwały Królestwa

Eliasz wzięty do nieba

Powstań od umarłych – cz. 1, cz. 2, cz. 3

Moab miednicą moją do umywania

Moab miednicą moją do obmywania