Br. Szpunar Wacław

„Byłem umarły, oto żyję na wieki”

Uporządkowanie spraw Królestwa Bożego

Sidła

Doświadczenia – 2 Kor. 4:15

Glina i naczynia gliniane

Ewangelia – 1 Kor. 9:16

Właściwe spojrzenie na nasze doświadczenia

Kaz. Sal. 12:1

Spoleganie na Bogu

Gromadzenie i rozpuszczanie ludu Bożego – Poznań

Chrzest – Żyd. 10:32

Ewangelia Chrystusowa

Czynienie woli Bożej – Bydgoszcz

Poświęcenie i chrzest wodny

Poświęcenie i symbol chrztu

Nasze usprawiedliwienie

Czas

Właściwe biblijne znaczenie symbolu chrztu

Zwiedzenie błędem niezbożników

Jedność ludu Bożego

Gromadzenie i rozpuszczanie ludu – Gliwice

Czynienie woli Bożej – Łódź

Cel doświadczeń ludu Bożego

Warunki, na jakich możemy utrzymać łączność z Bogiem

Próba Ludu Bożego

Duch niezadowolenia

Praktyczne samosprawdzanie się w miłości

Życie i przeżycia naszego Pana

Uszanowanie rzeczy Boskich

Nasze potrzeby

Wiązanie szatana

Jedność ludu Bożego

Boskie upodobanie

Sidła szatańskie

Pamiętaj na Stworzyciela Swego

Związanie szatana

5 Moj. 8:2

Psalm 119:9

Wierność

Wymagania, przywileje, dziedzictwo poświęcających się Bogu

Ten, który wytrwa aż do końca, zbawion będzie

Poprzestawanie na swoim

Pierwszy męczennik Chrześcijaństwa

Mat. 5:16

Jan 15:8

Światłość – Jan 1:4

Skała – 5 Moj. 32:3-4, 30-31

Skutek objawienia się Zbawiciela – Tyt. 2:11

Szczepan – Dz. Ap. 7:59

Ten, który wytrwa do końca, zbawion będzie

Sidła szatańskie – 2 Tym. 2:26

Psalm 119:9 –Nienadówka

Posłuszeństwo – 1 Sam. 15:22

Próba Królestwa

Łaską zbawieni jesteście – Tyt. 2:11-14

Miłość Chrystusowa przyciska nas – 2 Kor. 5:14

Nie opuszczaj nas w pokuszeniach – Mat. 6:13, Jak. 1:2, 12-16

Pamiętaj na Stworzyciela swego – Kaz. Sal. 12:1

Narodzenie Jezusa

Owoce Ducha –  2 Tym. 1:7

I żyjący, a byłem umarły – Obj. 1:18

Izajasz 62

Królestwo Boże

Dom garncarza – Jer. 18:1-6

Aby obcowanie wasze było bez łakomstwa – Żyd. 13:5-6

Skała – 5 Moj. 32:4

Doświadczenia

Miłość braterska

Pożądanie wszystkich narodów przyjdzie

Poświęcenie – Efez. 6:10-12

Zniechęcenie – Gal. 6:9

Prawdziwy krzew winny i jego owoc – Jan 15:8

Izajasz 46:4

Sidła diabelskie – 2 Tym. 2:26

Że mię darmo mieli w nienawiści

Boska Opatrzność

Miłość – 1 Kor. 13 rozdz.

Co znaczy być prawdziwym Chrześcijaninem?

Trzy drogi

Czynienie Woli Bożej – Bydgoszcz

Jer. 18:1-6

Stworzenie

Pamiętaj na Stworzyciela swego – Kaz. Sal. 12:1

2 Tym. 2:15

Śmierć i zmartwychwstanie

2 Moj. 20:7

Doświadczenia – 2 Kor. 4:15 – Bydgoszcz

Odpowiedzi na pytania – Orłówka 2010 rok – spis pytań

Prawdziwy krzew winny i jego owoc

Duch zdrowego zmysłu

Bojaźń nie pochodzi od Boga – 2 Tym. 1:7

Właściwe znaczenie chrztu

Miłość braterska – Dz. Ap. 12:10