Br. Szpunar Leszek

Biblia, jej wpływ na nasze życie

Biblia, jako Boskie Objawienie

1 Tym. 6:20

Modlitwa

Narodzenie Jezusa

Radość ludu Bożego

Duchowy wzrok

Miłość – Poznań

Zmartwychwstanie

Wąż miedziany i jego antytyp

Przezwyciężanie osamotnienia i zwątpienia

Elementy naszej służby – usługa pojednania

Historia Józefa – typ i antytyp

Miłość – 1 Kor. 13:1-8, 13

Co jest warunkiem zbliżenia się człowieka do Boga?

Moja ojczyzna jest za Jordanem

Tożsamość i jej zachowanie

Organizacja Kościoła

Rozważania o doskonałości – Mat. 5:48

Przezwyciężanie osamotnienia i zwątpienia – Psalm 13:1, 2 Kor. 4:9

Odnowienie i wzrost

Humanizm, który odprowadza od poznania Boga

Służba innym w pojednaniu się z Bogiem – 1 Kor. 5:18-21

W modlitwie ustawiczni

Biblia i jej wpływ na nasze życie

Hymn o miłości

Nie ustawajmy w czynieniu dobrze – Gal. 6:9

Zmartwychwstanie

Ode mnie ta rzecz się stała – 1 Król. 12:24

Czy Pismo Święte jest Słowem Bożym?

Co jest warunkiem zbliżenia się człowieka do Boga?